SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZDZIELU

Lokalizacja: Rozdziele, działki nr 378 i 383/8, powiat Bochnia

Inwestor: Zarząd Gminy w Żegocinie