BUDYNEK WIELORODZINNY

Lokalizacja: Kraków, ul. Józefińska, dz. nr 179/3 i 179/2, obr. 13, jedn. ewid. Podgórze

Inwestor: JÓZEFIŃSKA PROPERTY Sp. z o o