BUDYNEK WIELORODZINNY

Lokalizacja: Kraków, ul. Górników 21, jedn. ewid. Podgórze, obr. 53, dz. nr 697 i 696/3

Inwestor: MULTIDOM INVESTMET