KONCEPCJA BUDYNKU HOTELOWEGO

we współpracy z arch. Maciejem Wac-Włodarczykiem

Lokalizacja: Miechów, dz. nr 166/1, Inwestor: Jan Wołoch